Narconon – Celosvětové poslání

POSLÁNÍM NARCONONU je poskytnout účinný způsob rehabilitace z drogové závislosti a pomoci společnosti zabránit šíření drogového problému na celém světě.

Centra Narcononu s použitím rehabilitace založené na prověřeném přístupu bez použití drog a léků, vyvinuté uznávaným autorem a filantropem L. Ronem Hubbardem, pomáhají lidem, kteří propadli užívání drog a alkoholu, vytvořit si nový, smysluplný a produktivní život. Naši absolventi se vracejí ke svým rodinám a komunitám a začínají žít život bez drog a mají ho pod kontrolou.

Narconon také poskytuje komplexní vzdělávání pro odborníky a organizace hledající funkční řešení v oblasti drogové rehabilitace a prevence.


O Narcononu

CESTA K ŽIVOTU BEZ ZÁVISLOSTI

Užívání drog a alkoholu má katastrofální následky ve společnosti a jejich dosah je daleko větší než jen na jedince, který je v sevření závislosti. Odhaduje se, že obrat nelegálního obchodu s drogami dosahuje ročně 400 miliard USD...

přečtěte si více

50 let: Zachraňujeme životy uživatelů drog

Program rehabilitace závislostí na drogách a alkoholu Narconon (což znamená „no narcotics“ = bez narkotik) je k dispozici všem, kdo chtějí skoncovat se závislostí a vést produktivní život bez drog.

přečtěte si více

Program Narconon: Jednotlivé součásti

Program Narconon je přesný režim, kde se v rámci jednotlivých postupných kroků řeší všechny stránky závislosti, což pomáhá jedincům překonat nepříjemné následky, které pociťují sami i lidé v jejich okolí.

přečtěte si více

Zařízení světové úrovně

Závislost na drogách a alkoholu je globální problém, který si vyžaduje globální řešení. Po celém světě se centra Narcononu snaží zhostit náročného úkolu, a to v mezinárodním ústředním zařízení ve Spojených státech, šesti nových modelových kontinentálních centrech, speciálním centru pro umělce a vůdčí osobnosti a mnoha dalších regionálních a lokálních centrech.

přečtěte si více

Uznání a ocenění

Jak již bylo na těchto stránkách napsáno, program Narconon je založen na širokém spektru faktorů závislosti a oslovuje celého člověka.

přečtěte si více

Studie a zprávy

„Klíčovým prvkem v programu drogové rehabilitace Narconon je to, jak vysokou důležitost přisuzuje fázi návratu do společnosti...“

přečtěte si více

Co říkají absolventi Narcononu

„Nejdůležitější částí programu Narconon pro mě byl okamžik, když jsem si uvědomil, že se můžu ze závislosti dostat a že už dál drogy brát nepotřebuju.“

přečtěte si více

Co říkají příbuzní absolventů

„Jsem přesvědčen, že bez osobní péče personálu a vynikajícího rehabilitačního programu v Narcononu by můj syn dnes již nebyl naživu.“

přečtěte si více