De Wereldwijde Missie van Narconon

NARCONON’s MISSIE is om mensen een effectieve weg te bieden om hen van hun drugsgebruik af te helpen en de samenleving te helpen de wereldwijde plaag van drugs tegen te gaan.

In de Narconon-centra worden mensen die verslaafd zijn aan drugs en alcohol geholpen om een nieuw, productief en doelgericht leven op te opbouwen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bewezen en drugsvrije benadering die door de geprezen auteur en filantroop L. Ron Hubbard werd ontwikkeld. Degenen die bij ons het programma hebben voltooid, keren vrij van drugs terug naar hun gezin en gemeenschap en hebben hun leven weer onder controle.

Narconon geeft ook training aan professionals en organisaties die op zoek zijn naar werkbare oplossingen in drugsrehabilitatie en -preventie.


Over Narconon

De weg naar vrij zijn van verslaving

Drugs- en alcoholgebruik hebben een rampzalig effect op de samenleving dat veel verder reikt dan alleen het effect op degene die vast zit in zijn verslaving. De illegale drugshandel bedraagt ongeveer $400 miljard per jaar...

lees meer

50 jaar: Mensen van de drugs afhelpen

Het drugs- en alcoholrehabilitatieprogramma van Narconon (wat “geen narcotica” betekent) is bedoeld voor iedereen die van zijn of haar verslaving af wil komen en een productief bestaan zonder drugs wil leiden.

lees meer

Het Narconon-programma: waar het uit bestaat

Het Narconon-programma bestaat uit een exacte reeks stappen, waarbij elke stap zich richt op elk facet van de verslaving om mensen te helpen om van de nadelige gevolgen van drugs voor henzelf en de mensen om hen heen af te komen.

lees meer

Faciliteiten van wereldklasse

Drugs- en alcoholverslaving is een wereldwijd probleem dat dan ook een wereldwijde oplossing vereist. Over de hele wereld worden Narconon-centra opgezet om deze uitdaging aan te gaan: het internationale hoofdkantoor in de Verenigde Staten, zes nieuwe continentale centra die als model dienen voor de rest, een centrum speciaal voor kunstenaars en gemeenschapsleiders en tientallen regionale en plaatselijke centra.

lees meer

Erkenning en waardering

Zoals in deze website uiteen is gezet, is het Narconon-programma gebaseerd op een diep inzicht in alle factoren die met verslaving te maken hebben en het richt zich op de persoon in zijn geheel.

lees meer

Studies en rapporten

“Een belangrijk onderdeel van het Narconon drugsrehabilitatieprogramma is de hoge prioriteit die wordt gegeven aan de herintreding in de samenleving.

lees meer

Wat geslaagden zeggen

“Het belangrijkste punt van het Narconon-programma was voor mij het moment waarop ik me realiseerde dat ik van mijn verslaving kon herstellen en dat ik geen drugs meer hoefde te gebruiken.”

lees meer

Wat familieleden van geslaagden zeggen

“Zonder de persoonlijke toewijding van de stafleden en het buitengewone rehabilitatieprogramma zoals dat door Narconon wordt gegeven, denk ik echt dat mijn zoon er vandaag niet meer zou zijn.”

lees meer