50 LET

Zachraňujeme životy uživatelů drog

Program rehabilitace závislostí na drogách a alkoholu Narconon (což znamená „no narcotics“ = bez narkotik) je k dispozici všem, kdo chtějí skoncovat se závislostí a vést produktivní život bez drog.

Narconon neřeší pouze oslabující účinky užívání drog na mysl a tělo, ale rovněž řeší důvody, proč se vlastně člověk původně k drogám vůbec obrátil. Výsledkem je, že desítky tisíc lidí absolvovaly Narconon a vedou nový život bez drog.

Program Narconon je založen na objevech a písemných dílech L. Rona Hubbarda, zakladatele scientologického náboženství. Narconon je však nenáboženský program a člověk se absolvováním programu nestane scientologem.

Pan Hubbard začal svůj výzkum užívání drog v 60. letech 20. století. Následné objevy poskytly způsob, jak se jedinci mohou zbavit závislosti.

Centra Narcononu využívají tyto objevy, aby zde mohli pomoci účastníkům programu překonat fyzické a emoční příčiny jejich závislosti, a co je nejdůležitější pro dlouhodobý život bez drog, skoncovat s nezvladatelnou touhou po droze, která může znovu vést k závislosti.

Narconon dnes tvoří celosvětová síť 45 rehabilitačních center s ubytovacím zařízením. Narconon Arrowhead v Oklahomě je hlavním centrem drogové rehabilitace a mezinárodním školícím centrem sítě Narconon. Poskytuje zde služby drogové rehabilitace a také školení a praxi pro odborníky na drogovou rehabilitaci z celého světa.

Kontinentální centra Narcononu jako centra drogové rehabilitace a školící zařízení poskytují služby celým regionům – v Africe, Austrálii, Kanadě, Evropě, Velké Británii a Latinské Americe.

Jedinečné zařízení Narcononu blízko Ojai v Kalifornii bylo speciálně zřízeno k tomu, aby sloužilo specifickým potřebám význačných jedinců v oblastech umění a vůdčích osobností společnosti.

BUDOVÁNÍ

celosvětové sítě

Narconon poskytuje svou péči i nad rámec rehabilitace a proniká do širší oblasti společnosti, aby zastavil užívání drog dříve, než dojde k jejich nadměrnému užívání a závislosti. Specialisté na protidrogové vzdělávání Narcononu poskytli milionům mladých lidí a dospělých zásadní informace o drogách a jejich zneužívání, aby se užívání drog vyvarovali.

Regionální centrum Narconon
Kontinentální centrum Narconon
Vlajková organizace Narconon

Na této stránce najdete přehled o fungování a úspěchu programu Narconon za téměř padesát let jeho existence. Zde je popis jedinečných součástí programu: odvykání bez použití drog a léků, Detoxifikace pro nový životdovedností pro životnázornými obrázky o Detoxifikaci pro nový životrůzných rehabilitačních center poskytující představu o rozsahu působení Narcononu na celém světě, včetně nových modelových kontinentálních center Narcononu, která jsou připravena poskytovat rehabilitační program a zároveň vzdělání a praxi specialistům na drogovou rehabilitaci.

Asi nejvýmluvnější pohled na to mají jedinci, rodiny a komunity, jejichž život se změnil, když jejich blízký či více lidí z jejich středu se vymanilo ze sevření drog. Absolventi programu, jejich nejbližší a představitelé obcí, vlád a organizací pro řešení závislostí promlouvají o tom, jak se úspěšně a trvale vymanit ze závislosti absolvováním programu Narconon.