Program Narconon

Uznání a ocenění

Jak již bylo na těchto stránkách popsáno, program Narconon je založen na širokém spektru faktorů závislosti a oslovuje celého člověka – závislost samotnou, základní příčiny závislosti a potřebu plánu zcela nové hry pro život bez drog.

Toto spektrum se odráží ve všech stránkách programu, například účastníkům programu se říká studenti – nikoli pacienti ani oběti ani závislí. Jsou to studenti, protože se učí umění a technologii, jak žít naplněný a produktivní život bez drog. Vypořádávají se s neštěstím a škodami, které způsobili ostatním, a díky tomu jsou schopni posunout se dál a začít vytvářet nový život.

Narconon zastává postoj, že jedinec je zodpovědný za stav svého vlastního života a má schopnost změnit ho tak, jak sám chce, jakmile se osvobodí ze závislosti pomocí programu Narconon.

SAMHSA, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Úřad pro služby týkající se zneužívání návykových látek a duševního zdraví) stanoví normu, kdy je možné říci, že se člověk rehabilitoval ze závislosti: kromě toho, že jedinec již žije bez drog, je výdělečně činný, chodí do školy nebo oboje; má pozitivní vztahy s rodinou a přáteli; není zapojen do žádné trestné činnosti; a obecně dělá rozumná rozhodnutí v životních záležitostech.

Ohromný počet absolventů Narcononu, kteří odpovídají tomuto profilu, jejich rodiny a odborníci se k tomu vyjádřili na následujících stránkách.

Okres Los Angeles vyjadřuje uznání za služby Narcononu

STÁTNÍ ÚŘADY

„Jako předseda Zvláštní komise Senátu ohledně zneužívání návykových látek bych rád využil této příležitosti, abych poděkoval Vám a Vaší organizaci za Vaši práci v boji proti zneužívání návykových látek. Díky tvrdé práci programu Narconon a dalších podobných organizací se může současný ideál o společnosti bez drog jednoho dne stát skutečností. Výsledky Narcononu hovoří samy za sebe. Dopisy lidí, kteří se účastnili programu, vyjadřují naprostou podporu Narcononu. Jedinečný přístup Narcononu, když pomáhají závislým dostat se z drogové závislosti mnohem rychleji, než je běžné, je pozoruhodný. Boj proti zneužívání návykových látek musí být společným projektem, do kterého se zapojí jak vláda, tak soukromý sektor. Jsem hrdý na to, že spolupracuji s Narcononem, a nabádám ostatní, aby se zapojili do boje proti zneužívání návykových látek.“ – senátor Spojených států

„Drogový problém zůstává jedním z nepalčivějších a nejzásadnějších úkolů, které musí naše společnost ještě překonat. Tento cyklus beznaděje nesmí pokračovat dál a pouze díky odhodlanému úsilí jedinců a organizací, jako je ta Vaše, můžeme v tomto boji zvítězit. Desítky let aktivně pomáháte předcházet užívání drog a poskytujete rady a vzdělání těm jedincům, kteří propadli vábení nelegálních drog. Od Vašeho založení v roce 1966 jste expandovali tak, že Vaše centra Narcononu jsou v zemích po celém světě, což je pádným důkazem toho, že Vaše programy a metody jsou účinné.“ – bývalý guvernér, Kalifornie

„Výsledky, kterých dosahujete, jsou impozantní. Je velmi pozitivní a poučné, když se setkáte s některými dřívějšími klienty Narcononu, lidmi, kteří se zbavili závislosti a dokázali se vrátit zpátky k normální práci a rodinnému životu.“ – člen parlamentu, Švédsko

Newyorský požární sbor vyjadřuje uznání za projekt pro detoxifikaci záchranářů z 11. září

„Program drogové rehabilitace Narconon uskutečňuje řešení vyvinutá panem Hubbardem a pomohl desetitisícům lidí obnovit jejich sebeúctu a vrátit je do života.“ – mluvčí sněmovny reprezentantů, Portoriko

„Protože Narconon Nepál dělá skvělou práci v prevenci a rehabilitaci a zachraňuje život mnoha obyvatel Nepálu, přijměte prosím jménem Ministerstva vnitra vlády Nepálu náš upřímný dík za pomoc se zřízením a za podporu Narcononu Nepál.“ – ministr vnitra, vláda Nepálu

„Narconon po mnoho let vynikal v Santa Cruz a Placervile tím, že se držel rehabilitačního přístupu, při němž nepoužívá drogy. Vynikající program zvládá symptomy užívání drog a pomohl studentům tím, že je naučil dovednostem a zodpovědnosti.“ – senátor Spojených států

„Je mi velkým potěšením, že mohu upřímně gratulovat všem lidem, kteří spolupracují s vaší mimořádnou organizací, protože slavíte 25 let poskytování služeb drogové prevence a rehabilitace lidem, kteří je potřebují.“ – guvernér státu USA

Město McAlester v Oklahomě vyhlašuje Den Narcononu

„Náš viceguvernér je o vašem programu obzvláště dobře informovaný a je s ním obeznámený a upřímně si cení úsilí, jako je Narconon, a podporuje je, protože tyto aktivity se snaží pomoci našim mladým lidem správně se v životě rozhodovat, když dojde na drogy a alkohol.“ – guvernér státu USA

„Velmi si ceníme pana L. Rona Hubbarda za jeho práci na výzkumu a technologii, která pomáhá zachraňovat lidem život před alkoholem a drogami v místním i mezinárodním měřítku.“ – člen městské rady, Spojené státy

„Narconon Vista Bay používá svůj jedinečný program, aby pomohl zachránit a obnovit život mnoha jedincům, a zároveň pomáhá vzdělávat mladistvé o nebezpečí užívání drog.“ – viceguvernér, Spojené státy

LÉKAŘŠTÍ ODBORNÍCI

„Dosud jsem poslal na Hubbardův detoxifikační program téměř 4000 lidí. A mohu s naprostou jistotou říct, že funguje. Je to stále jediná léčba, která řeší následky akumulace toxických látek. A na obzoru není nic jiného.“ – lékař, Spojené státy

„Narconon efektivně poskytuje funkční alternativu v rehabilitaci prostřednictvím programu s unikátní strukturou... Jako lékař program Narconon lidem závislým na drogách vřele doporučuji. Drogově závislí projdou programem Narconon a odcházejí osvobozeni od drog.“ – lékař, Španělsko

„Narconon má v oblasti rehabilitace výsadní postavení. Nabízí drogově závislým relativně bezbolestné odvykání bez použití drog a léků – což většina závislých a odborníků považuje za nemožné. Narconon vyvinul účinné programy, které daňové poplatníky nic nestály, a to ve stejnou dobu, kdy vláda [USA] vynaložila miliardy dolarů na experimentální koncepce, které nenabízejí uspokojivá řešení.“ – lékař (specialista na odvykací léčbu), USA

Město Los Angeles vyjadřuje uznání za protidrogové vzdělávání a prevenci Narcononu

„Jako odborný lékařský poradce Narcononu jsem sledoval doslova stovky drogově závislých procházet odvykacím a detoxifikačním programem Narconon a přestávat s drogami. Konstatuji, že metoda Narcononu se ukázala jako účinná ve většině sledovaných případů. Také bych rád zdůraznil, že mnoho z těchto lidí, kteří se vrátili do normálního života, bylo předtím považováno za ,nenapravitelné‘ případy.“ – lékař a biolog, Itálie

„Během své práce jsem měl možnost přímo sledovat výsledky programu Narcononu Detoxifikace pro nový život a zjistil jsem, že nejsou nic jiného než zázračné. Lidé, kteří tento program absolvovali, vyjadřovali jednu společnou věc, a to, že již nejsou pod tlakem chemických látek, které je odstavily od života. Sdělovali, že mnohem jasněji myslí a mají novou naději na budoucnost. Jejich život je po absolvování programu šťastnější, zdravější a produktivnější.“ – lékař, Spojené státy

„15 let jsem pracoval jako odborný lékařský poradce pro program Narconon. Posledních deset let jsem studoval výsledky dosažené používáním detoxifikační metody vyvinuté L. Ronem Hubbardem, využívající vitamíny, pocení v sauně a cvičení, jež je součástí programu Narconon. Klienti Narcononu, jejichž případy zahrnovaly užívání lehkých látek až po extrémně silné, vykazují, že po absolvování této terapie jsou značně bdělejší, mnohem jasněji myslí a celkově se jim zlepšilo zdraví. Většina jich také uvádí podstatné snížení neovladatelné touhy po droze či alkoholu. Publikované vědecké studie této techniky ukázaly, že úspěšně snižuje koncentraci různých toxických a znečišťujících látek v tělesných tkáních, a velmi doporučuji ji dále používat jako účinný nástroj při léčbě závislostí.“ – lékař, Kanada

„Mnoho let jsem se věnoval obtížnému úkolu rehabilitovat uživatele návykových látek. Studoval jsem celou řadu rehabilitačních systémů a došel jsem k závěru, že máme v rukou díky Narcononu plně funkční program. Stále znovu a znovu jsem viděl drogově závislé přicházet na program Narconon a odcházet osvobozené od drog.“ – lékař, Spojené státy

Londýnská mediální skupina chválí program Narconon

„V našem úsilí zvládnout následky konzumace alkoholu a užívání jiných návykových látek ve společnosti nejsou dobré zprávy příliš časté. Jsem rád, že mohu říci, že program Narconon je dobrá zpráva. Vyzývám vás, abyste ho důkladně prozkoumali a přemýšleli nad tím, že ho budete využívat.“ – lékař, Spojené státy

PROSAZOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

„Váš program předčil všechny ostatní v oblasti protidrogového vzdělávání a znalostí fyziologických a psychologických účinků drog na tělo. Narconon má vynikající způsob, jak se prezentuje těmto složitým cílovým skupinám.“ – kapitán a velící důstojník policie, USA

„V programu Narconon závislí přestávají užívat drogy, aniž by k tomu používali jakékoli náhražkové drogy či léky. A to má velký význam, protože máte program, který zbavuje závislosti na drogách v komunitách, způsobuje, že členové rodiny jsou si zase bližší, a zvládá problém pouliční kriminality. Program Narconon podporuji a nabádám Vás, abyste to učinili také.“ – velitel oddělení mravností policie

Vláda Nepálu chválí Narconon za jeho drogovou rehabilitaci

VŮDČÍ OSOBNOSTI

„Váš program znovu pomohl mé firmě zachránit velmi cenného zaměstnance, který měl problém s drogami a alkoholem. Toto se děje v naší firmě jen zřídka, ale když se to stane, jsme velmi rádi, že existujete. Tento člověk byl technik, který se dobře vyznal ve své práci, ale začal ničit své pracovní vztahy kvůli alkoholu a později kvůli problému s drogami. A proto dříve, než by utrpělo jeho postavení, jsme ho poslali do Narcononu. Jeho problém zmizel a jeho pozice a vystupování je opět takové, jak má být.“ – vedoucí pracovník firmy, USA

„Mám přímou zkušenost, že technologie vyvinutá L. Ronem Hubbardem, která se používá v Narcononu Arrowhead, je nejúčinnější terapie, která je k dispozici. Těším se na budoucí spolupráci s Narcononem Arrowhead.“ – vedoucí pracovník odborů, USA

„Program Narconon má za sebou 50 let poskytování služeb protidrogového vzdělávání a rehabilitace po celém světě. Jsem hrdý, že jsem příznivec takové organizace, která zachránila tolik životů a pomohla bezpočtu jedinců, aby začali trvale žít bez drog a stali se z nich etičtí a produktivní členové společnosti.“ – předseda a výkonný ředitel neziskové organizace, USA

„Píšu tento dopis na základě čtyřleté práce jako státní zástupce pro oblast drog federálního ministerstva spravedlnosti a třináctileté práce soudce v této oblasti. Jedna z velmi mála fungujících organizací úspěšných v rehabilitaci závislých na heroinu je dle mého názoru Narconon. Tato skupina si dle mého názoru zaslouží jakoukoli podporu, kterou může získat z veřejných prostředků.“ – soudce provinciálního soudu, Kanada