Resultaten van Narconon

Studies en rapporten

Een steekproef

“Een vereenvoudigde methode van het controleren van de stelselmatige resultaten van de behandeling van drugsgebruik”

(R.D. Lennox, PhD.; MA Sternquist, MS, en A. Paredes, MD, uitgegeven in het tijdschrift Substance Abuse: Research and Treatment [Drugsgebruik: Research en Behandeling] 2013:7, 155-169) Een studie die werd gemaakt over de 323 mensen die voor het programma waren geslaagd, toonde aan dat zes maanden na voltooiing van het Narconon-programma 73,5% geen drugs gebruikt en 94% niet is gearresteerd.


Narconon Stockholm, Zweden, Externe Casestudy (P. Gerdman, mei 1981)

Een studie over 13 mensen die voor het Narconon-programma waren geslaagd, heeft aangetoond dat vier jaar na de afsluiting van het programma 78,6% drugsvrij was en dat 73% een vaste baan had.


“Samenvattende analyse van de stelselmatige resultaten behaald door Narconon Eslöv [Zweden] bij mensen die daar het drugsrehabilitatieprogramma hebben afgesloten van 2010-2012.”

Bij deze studie werden, één tot drie jaar na afsluiting, 49 mensen ondervraagd die voor het Narconon-programma waren geslaagd. Geen drugs gebruikt in de eerste zes maanden na afsluiting: 80%. In de voorafgaande 30 dagen: 77% werkt of zit op school, 98% is niet gearresteerd en 86% heeft een goede band met de familie.


“Narconon Boston casestudy met controlegroep” (C. H. Washburn, arts, 30 juni 1975)

Bij deze studie die 10 maanden na het programma over 11 mensen werd gehouden, werd vermeld dat 91% van de Narconon casestudy groep drugsvrij was, tegenover 0% die drugsvrij was in de controlegroep.


“Tussentijdse sancties voor criminele jongeren: De impact van de Narconon Nieuw Leven Sauna Stap op zware jeugdcriminelen in het vierde district van de kinderrechter in Utah” (Onderzoeksresultaten aangeboden aan de Conferentie van de Westerse Procureurs-Generaal te Maui, augustus 2005)

In de twee jaar voorafgaand aan het Narconon-programma dat door de rechter was opgelegd, werden de eerste 100 jongeren die veroordeeld waren voor 1100 lichte of zware vergrijpen, door de rechter opgedragen dit programma te volgen. 63,5% van de jongeren pleegden twee jaar nadat ze het Narconon-programma hadden afgesloten, geen misdrijven meer, tegen 30,1% van een controlegroep.

De resultaten die worden beschreven, zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld over de doeltreffendheid van de behandeling op korte en middellange termijn. Per geval worden resultaten niet gegarandeerd en deze kunnen uiteenlopen.