HET NARCONON-PROGRAMMA

Programma-onderdelen

Het Narconon-programma bestaat uit een exacte reeks stappen, waarbij elke stap zich richt op elk facet van de verslaving om mensen te helpen om van de nadelige gevolgen van drugs voor henzelf en de mensen om hen heen af te komen.

Het kan voor mensen, families en collega’s onoverkoombaar lijken om van drugsverslaving af te komen. Veel verslaafden hebben allerlei rehabilitatieprogramma’s gevolgd, zoals de 28 dagen- of 12-stappenprogramma’s, maar desondanks grijpen ze weer naar de drugs.

Het Narconon-programma is heel anders. Het is geen programma dat 28 dagen in beslag neemt, noch gebruikt het vervangingsmiddelen voor de drugs. Het is geen 12-stappenprogramma. Er komt geen geloofsovertuiging bij kijken.

Narconon gelooft dat verslaving niet wordt overgeërfd, noch dat het een niet te genezen ziekte is met een behandeling waar nooit een eind aan komt. Noch dat iemand voor de rest van zijn leven verslaafd is. Het Narconon-programma bestaat uit unieke technieken waarmee verslaafden worden geholpen hun afhankelijkheid van alcohol of drugs en de verwoestende gevolgen ervan te overwinnen.

Het doel van het programma is iemand die een leven zonder drugs kan leiden.


STAP VOOR STAP

Vrij zijn van verslaving

PROGRAMMA OM VAN DE DRUGS AF TE BLIJVEN ZONDER GEBRUIK VAN VERVANGENDE VERDOVENDE MIDDELEN

Het Narconon-programma begint indien nodig met een procedure om de studenten te helpen van de drugs af te blijven, waarbij geen medicijnen of vervangende drugs worden gebruikt. (Als een arts medische begeleiding nodig acht, zorgt Narconon ervoor dat haar studenten afzonderlijke medische begeleiding krijgen voordat ze aan het Narconon-programma beginnen.)

Tijdens deze stap begeleiden Narconon-specialisten de studenten continu om hen te helpen door deze mogelijk zware periode van het programma heen te komen. De personeelsleden van Narconon zien erop toe dat de deelnemers tijdens dit proces voldoende slapen, gezond voedsel eten en voldoende vocht binnen krijgen. Ze geven ook lichte fysieke technieken die bekendstaan als assisten, om verschijnselen als pijn en krampen te helpen verlichten.

Door procedures, Objectieve oefeningen genoemd, helpen ze de studenten om zich opnieuw in het heden te oriënteren, om de aandacht van zichzelf en hun lichaam af te halen en om deze op de omgeving om hen heen te richten. Objectieve oefeningen helpen ook om mentale en emotionele ongemakken te verlichten, zoals het aandacht blijven houden op negatieve gedachten of te lang bij het verleden blijven stilstaan.

Voeding speelt tijdens het programma een belangrijke rol. Om goed te kunnen functioneren, heeft het lichaam vitaminen en mineralen nodig; drugs en alcohol verbruiken deze vitaminen en mineralen en versluieren de pijnlijke verschijnselen die aangeven dat het lichaam steeds verder achteruitgaat. Wanneer iemand ophoudt drugs te nemen, kunnen deze verschijnselen van pijn en ongemak weer naar boven komen.

Naast de assisten en Objectieve oefeningen, nemen de studenten vitaminen en mineralen in om het lichaam te helpen te herstellen.

“Ik had nergens meer interesse voor, behalve dan voor drugs. Nu is dat precies het tegenovergestelde. Ik maak nu echt deel uit van de samenleving.”

NIEUW LEVEN SAUNA STAP

De Nieuw Leven Sauna Stap is eveneens een uniek onderdeel van het Narconon-programma. Het is gebaseerd op de ontdekkingen van L. Ron Hubbard dat residuen van drugs blijkbaar in de vetweefsels van het lichaam achterblijven en zelfs jaren nadat iemand met drugs is gestopt, opnieuw in werking kunnen treden. Zelfs wanneer iemand stopt met drugs, blijven de schadelijke lichamelijke en mentale gevolgen aanhouden. Daarom is het zo’n belangrijke stap om de drugs volledig uit het lichaam te verwijderen, zodat deze geen fysieke en mentale gevolgen meer op iemands leven hebben.

Deze stap van het Narconon-programma is bedoeld om de giftige substanties uit het lichaam te verwijderen en het lichamelijk verlangen naar drugs en alcohol te verminderen. De Nieuw Leven Sauna Stap bestaat uit de volgende onderdelen: lichaamsbeweging in de vorm van hardlopen om de bloedsomloop te stimuleren; langdurige perioden in een speciaal geventileerde, niet al te hete, droge sauna om de opgehoopte residuen van drugs en giftige stoffen uit te zweten; voeding, waaronder ook specifieke vitaminen, mineralen en oliën die in exacte hoeveelheden worden ingenomen; en een passend persoonlijk schema met voldoende slaap.

De hoeveelheid niacine, evenals de andere vitaminen en multimineralen, wordt tijdens het programma geleidelijk aan verhoogd. Daarnaast nemen de studenten op het programma een specifiek mengsel van oliën in. Studenten nemen voldoende zout, kalium en water, zodat ze tijdens het proces niet uitdrogen.

Het doel van het Nieuw Leven Sauna Stap is om de drugsresiduen uit het lichaam te verwijderen en een einde te maken aan de negatieve gevolgen ervan, waaronder de hunkering naar drugs.

DE OBJECTIEVE OEFENINGEN

Als volgende stap na het Nieuw Leven Sauna Stap, gaat de Narconon-student Objectieve Oefeningen doen. Iemand wordt zich door drugs minder bewust en raakt uit communicatie met zijn omgeving. De Objectieve Oefeningen helpen de student om beter in communicatie te zijn met anderen en met de huidige omgeving, door de aandacht van de student naar buiten te richten, weg van verontrustende herinneringen die gerelateerd zijn aan het drugsgebruik waardoor de student de dingen in juistere verhoudingen kan zien, die minder subjectief en meer objectief zijn. Hij kan daardoor de wereld om hem heen duidelijker bekijken, vaak voor het eerst in jaren.

“Ik had alle hoop verloren. Toen ik hier kwam zat ik helemaal in de vernieling. Narconon heeft me mijn leven teruggegeven.”

Tijdens de verschillende stadia van het programma worden dagelijks Objectieve Oefeningen gedaan, om de student te helpen zijn aandacht uit het verleden te halen en op het heden gericht te houden.

Als deel van de Objectieve Oefeningen leren de studenten ook vaardigheden die ze kunnen gebruiken om het leven op hun gemak onder ogen te zien en hun problemen door middel van communicatie te verhelpen.

VAARDIGHEDEN IN HET LEVEN CURSUSSEN

Ons doel is blijvend succes voor iedereen. Na de persoonlijke hulp en de sauna ­stap voelen de studenten zich beter, maar er is nog veel werk dat moet worden verzet.

Effectieve praktijkoefeningen en studie leiden tot stabiliteit, zelfrespect en het herwinnen van persoonlijke normen en waarden. Net als fysieke vaardigheden, kunnen vaardigheden voor het leven ook worden aangeleerd.

Het laatste deel van het Narconon-programma bestaat uit een aantal cursussen die iemand vaardigheden in het leven bijbrengen. Deze cursussen geven iemand de tools die hij nodig heeft om drugsvrij te blijven.

CURSUS HET OVERWINNEN VAN UPS EN DOWNS IN HET LEVEN

Om situaties te vermijden waarin ze mogelijk in de toekomst weer drugs gaan gebruiken, moeten studenten kunnen herkennen wie hun echte vrienden zijn, alsook diegenen die hen mogelijk weer in moeilijkheden zullen brengen. Op deze cursus kunnen de studenten leren hoe hun leven in het verleden de vernieling in ging door een slechte keuze van vrienden en kennissen, en hoe ze in de toekomst betere keuzes kunnen maken.

CURSUS PERSOONLIJKE WAARDEN

Op de Cursus Persoonlijke Waarden ontdekken studenten hoe persoonlijke waarden verwateren en hoe ze deze terug kunnen krijgen. Ze beginnen in te zien wat hun eigenlijke verplichtingen zijn. Ze leren een procedure die hen in staat stelt om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun wandaden uit het verleden, waardoor ze opluchting ervaren van de trauma’s en schuldgevoelens die hiermee gepaard gaan. Aan het einde van deze cursus kunnen de studenten het verleden achter zich laten en een positieve toekomst tegemoet zien.

CURSUS VERANDEREN VAN CONDITIES IN HET LEVEN

Omdat het gebruik van drugs en alcohol vaak ontstaat omdat iemand niet met uitdagende situaties om kan gaan, is het van groot belang dat mensen die verslaafd zijn geweest een aantal constructieve vaardigheden leren om problemen mee op te lossen, waardoor ze geholpen worden om een leven zonder drugs te gaan leiden. Op deze cursus leert een student verder een aantal procedures die hij kan volgen om bepaalde zaken in zijn verleden recht te zetten, zodat die voor hem niet langer meer in het heden een probleem vormen en leert hij welke stappen hij moet nemen om in zijn leven vooruit te komen.

“Ik voel me als mens weer compleet. Ik ben sterk, onafhankelijk en de persoon die ik altijd al had willen zijn.”

INSTRUCTIEFILMS

De studenten krijgen tijdens het programma een aantal instructiefilms te zien die de theorie en de procedure van elk aspect van de technologie laten zien en hoe dit op elkaar is afgestemd om er zo voor te zorgen dat ze van hun verslaving afkomen en een bestaan zonder drugs kunnen leiden.

SAMENVATTING

Zoals met elk drugsrehabilitatieprogramma, kan het succes ervan niet zonder meer gegarandeerd worden. Een belangrijk deel van het succes bestaat uit de wens en het doorzettingsvermogen van de student om een leven te leiden zonder drugs.

Van een verslaving afkomen kost tijd en inzet. Studenten gaan op hun eigen tempo door het Narconon-programma heen en de meesten doen er acht tot tien weken over. Hierdoor krijgen de studenten de tijd en de steun die ze nodig hebben om een volledig nieuw leven op te bouwen met een stevige basis, in plaats van een leven dat door drugs of alcohol kapot is gemaakt.

De personeelsleden van Narconon zijn er speciaal in getraind om elke student door elke stap van het programma heen te leiden. Zij begeleiden iemand en staan voor hem klaar tijdens alle stappen van het Narconon-programma.

Voor de familieleden van de student die eerlijk en zorgvuldig door het programma heen gaat, kan het de terugkeer van een naaste betekenen, terwijl de deelnemer die het Narconon-programma heeft voltooid, een productief en voldoening gevend leven kan leiden zonder drugs.